Tangarholen skisse

Et solid arkitektonisk prosjekt
med fine kontraster

Blokkene på Tangarholen skal stå frem som et solid arkitektonisk prosjekt, ikke bare planløsninger og rom (inne som ute), men også valg av materiale og en ærlig bærekonstruksjon som kommer til sin rett i fasadene. Ved å bruke en helt lys, nesten hvit tegl sammen med en nesten sort låvekledning skaper man en tydelig kontrast mellom materialitetene tre og tegl.
skisse01

STORE VINDUSFLATEr

Den viktigste parameteren for utformingen har vært utsikt, da blokkene ligger orientert mot et av de vakreste turområdene på Jæren; Frøylandsvannet. Utover det kan man, jo lenger opp man kommer, se utover det jærske landskapet der en uendelig horisont åpenbarer seg. Horisonten og himmelen er styrende for orienteringen for oppholdsrommene, både ute og inne. Store vindusflater som trekker himmelen inn i leilighetene og store, åpne – men samtidig godt skjermede uteområder.
Overgangen ute og inne skal oppleves nesten flytende. Alle leiligheter er gjennomlyste – og har varierende bredde for å skape en fin miks av boligtyper. For alle leilighetstyper har det vært like viktig å skape uteområder av høy kvalitet.

TRIVSEL MELLOM BLOKKENE

Det har vært spesielt viktig for dette boligprosjektet å legge til rette for et godt miljø ute og mellom blokkene, da parkeringsetasjen befinner seg over terreng. Vi har brutt ned denne barrieren ut mot uteområdene ved å aktivisere denne delen av fasaden med ulike funksjoner, i form av sittenisjer, pergola, benker m.m. Dette sammen med beplantning tilrettelegger for opphold og trivsel mellom blokkene.

Sjo Fasting Arkitekter
“Horisonten og himmelen er styrende for orienteringen for oppholdsrommene, både ute og inne.” 
sjo-fasting logo
Sjo Fasting Arkitekter
 
Referanse
Friis-og-Moldtke
Aktiv Eiendomsmegling Jæren AS
Ronny Skjøtskift
Tlf: 416 14 676

ros@aktiv.no
Steinar Stokka
Tlf: 465 95 969
sst@aktiv.no
Logo Sjo fasting arkitekter
Jærentreprenør logo
Grude%26Klingsheim_NEG-02